Images-loading
Image

Kształcimy 13 lat!

Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi to jedyna uczelnia niepubliczna kształcąca na kierunkach chemicznych. Studia prowadzimy ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego charakteru kształcenia. Nasze specjalności odzwierciedlają zapotrzebowanie dynamicznego rynku pracy, a ich standardy są zgodne z wytycznymi Karty Bolońskiej oraz koncepcją
Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego.

PODZIEL SIĘ