Images-loading
Image

Techniki dentystyczne

Images Informacje

Na rok akademicki 2018/2019 rekrutacja nie jest prowadzona.

Techniki dentystyczne jako specjalność na kierunku chemia została przygotowana zgodnie z misją i strategią uczelni, przewidującą rozwój nowych specjalności studiów, dostosowanych do regionalnego rynku pracy i zapotrzebowania społecznego. Oferowana specjalność w pełni stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy w opaciu o kształcenie na profilu praktycznym.
Dzięki tej specjalności absolwent zdobędzie następujące umiejętności:
- umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego
oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa,
- umiejętność wykorzystania narzędzi matematyczno - fizyczno - chemicznych
w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych  na rozumowaniu matematycznym, fizycznym i chemicznym poszerzonym  o nauki medyczne i przyrodnicze,
-umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym 
do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych
na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa,
- umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych,
- umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
- umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,
- umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się,
- umiejętność pracy zespołowej,
- umiejętność wykonywania protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę,
- umiejętność wykonywania protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę,
- umiejętność naprawiania protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy,
- umiejętność obsługiwania nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni protetycznej i ortodontycznej.

Powyższe umiejętności zdobędzie dzięki kształceniu modułowemu
w zakresie technik dentystycznych.

Oto wykaz niektórych przedmiotów realizowanych na specjalności techniki dentystyczne:
- materiałoznastwo techniczno - dentystyczne,
- techniki ortodontyczne z propedeutyką ortodoncji,
- techniki protetyczne z propeeutyką protetyki,
- biomechanika w technikach dentystycznych,
- technologie odlewnicze,
- nowoczesne technologie stosowane w technikach dentystycznych.

PODZIEL SIĘ