Images-loading
Image

Technologia farmaceutyczna

Images Informacje

Na rok akademicki 2018/2019 rekrutacja nie jest prowadzona.

Technologia farmaceutyczna jako specjalność na kierunku chemia została przygotowana zgodnie z misją i strategią uczelni, przewidującą rozwój nowych specjalności studiów, dostosowanych do regionalnego rynku pracy i zapotrzebowania społecznego. Oferowana specjalność w pełni stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy w opaciu o kształcenie na profilu praktycznym.
Specjalność, która umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności do sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych, prowadzenia badań chemicznych produktów leczniczych, itp.
Oto wykaz niektórych przedmiotów realizowanych na specjalności technologia farmaceutyczna:
- chemia leków z elementami farmakologii,
- technologia farmaceutyczna,
- analiza produktów leczniczych,
- właściwości fizykochemiczne substancji leczniczych,
- techniki sporządzania leków,
- badanie tożsamości surowców naturalnych,
- botanika farmakognostyczna,
- technologia nowoczesnych postaci leków,
- prawo farmaceutyczne,
- radifarmaceutyki.

PODZIEL SIĘ