Images-loading
Image

Technologia suplementów diety

Images Informacje

Na rok akademicki 2018/2019 rekrutacja nie jest prowadzona.

Technologia suplementów diety jako specjalność na kierunku chemia została przygotowana zgodnie z misją i strategią uczelni, przewidującą rozwój nowych specjalności studiów, dostosowanych do regionalnego rynku pracy i zapotrzebowania społecznego. Oferowana specjalność w pełni stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy w opaciu o kształcenie na profilu praktycznym.
Dzięki tej specjalności absolwent zdobędzie następujące umiejętności w zakresie nutreaceutyków łączących w jedność branże biologii roślin, dietetyki, produkcji farmaceutycznej oraz spożywczej.

Powyższe umiejętności zdobędzie dzięki kształceniu modułowemu
w zakresie technologii suplementów diety.

Oto wykaz niektórych przedmiotów realizowanych na specjalności technologia suplementów diety:
- biochemia,
- chemia żywności,
- dietetyka z żywieniem człowieka,
- chemia medyczna z farmakoterapią żywieniową,
- podstawy dietetyki,
- technologia suplementów diety,
- higiena z mikrobiologią,
- podstawy towaroznastwa z jakością produkcji,
- opakowalnictwo i przechowalnictwo.

PODZIEL SIĘ