Images-loading
Image

Zbiory

Zbiory

Biblioteka WSZ ŁKO jest specjalistyczną biblioteką naukową. Gromadzi zbiory odpowiadające potrzebom naukowym i dydaktycznym Uczelni, głównie z zakresu chemii stosowanej (ogólnej, nieorganicznej, organicznej, leków, kosmetyków, farmakologii, farmakognozji, analiz chemicznych, fryzjerstwa, ochrony środowiska).

PODZIEL SIĘ