Images-loading
Image

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Zawodowa ŁKO w Łodzi na rok akademicki 2015/2016 ma zaoferowania 7 programów studiów podyplomowych dla absolwentów studiów pierwszego i/lub drugiego stopnia, czy też jednolitych studiów magisterskich, którzy albo rozpoczęli już karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje zwiększając atrakcyjność na rynku pracy, albo chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, umiejętności i kompetencje o dodatkową wiedzę.

Studia podyplomowe oferowane przez Wyższą Szkołę Zawodową ŁKO wybiera aż 70 % osób w wieku 25 - 40 lat. Wyjątkowa specyfikacja studiów podyplomowych WSZ ŁKO przyciąga studentów z całej Polski. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się unikatowe zakresy kształcenia dostępne na Wydziale Chemii Stosowanej, niedostępne w konkurencyjnych uczelniach wyższych.

Zajęcia odbywają się w weekendy w formie dwudniowych zjazdów, raz na dwa tygodnie. 15 miesięcy intensywnej nauki gwarantuje aktualną wiedzę, którą przekazują doświadczeni wykładowcy i instruktorzy, którzy na co dzień pracują zawodowo i są praktykami z długoletnim stażem pracy. Nauka odbywa się poprzez różne formy kształcenia w postaci wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych, konwersatoriów i warsztatów. Każdy program studiów to doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Ograniczona liczba miejsc powoduje, że rekrutacja na studia prowadzona jest dwa razy do roku. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów. Podyplomowe studia w WSZ ŁKO dostępne są dla osób indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.

Proponowane studia podyplomowe to:

Dołącz do najlepszych! Wybierz prestiżowe studia!

80 zł opłaty rekrutacyjnej oraz 100 opłaty wpisowej.
Szczegóły odpłatności za studia znajdują się w Regulaminie finansowym Uczelni

15 miesięcy nauki

Udogodnienia dla osób aktywnych zawodowo oraz dla osób niepełnosprawnych.

Zajęcia prowadzone w weekendy oraz w dni powszednie.

Dogodna lokalizacja – samo centrum Łodzi

PODZIEL SIĘ