Images-loading
Image

Statut Uczelni

Statut Uczelni powstaje na podstawie art. 59 znowelizowanej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). W naszej Uczelni Statut uchwala Założyciel, a zatwierdza Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PODZIEL SIĘ