Images-loading
Image

Chemia technologii barberskich

Images Informacje

Uczelnia w roku akademickim 2018/2019 zamierza kształcić na studiach podyplomowych, które są prowadzone tylko i wyłącznie w języku polskim w formie stacjonarneji niestacjonarnej, o profilu praktycznym, przyporządkowanym do szóstego poziomu Krajowych Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, obszaru nauk ścisłych, dziedziny nauk chemicznych, dyscypliny chemia na kierunku kształcenia chemii technologii barberskich w zakresie doszkalającym.

Studia podyplomowe na kierunku kształcenia chemii technologii barberskich w zakresie doszkalającym charakteryzują się specyficzną formą kształcenia, na które przyjmowani będą kandydaci posiadający kwalifikacje na poziomie co najmniej pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych. Kwalifikacje te są osiągane przez absolwenta studiów podyplomowych określonych poprzez wysoce wyselekcjonowany i odpowiednio dostoswany zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w systemie studiów (w tym przypadku studiów podyplomowych) określony w indywidualnym, autorskim programie kształcenia. Program kształcenia jest to opis określonych przez uczelnie spójnych efektów kształcenia właściwych dla obszaru kształcenia, ale zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi dla Szkolnictwa Wyższego oraz opis procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS poszerzonymi o wymagania obranego profilu kształcenia, ale zgodnego z misją, wizją i strategii WSZŁKO.

Więcej szczegółów zostanie podanych do publicznej wiadomości do dnia 31 lipca 2018 roku.

PODZIEL SIĘ