Images-loading
Image

Barbara Wandelt

Barbara Wandelt

Images Barbara Wandelt

Images prof. zw. dr hab. n. tech.

prof. zw. dr hab. n. tech. Barbara Wandelt absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, studiów doktoranckich w zakresie nauk technicznych Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, seminarium habilitacyjnego w zakresie nauk chemicznych - chemii, fotochemii, fizyki molekularnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, a od 2009 roku nominacją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej profesor nauk chemicznych.

Od października 2014 roku Dziekan Wydziału Chemii Stosowanej, a od 2010 pracownik naukowo - dydaktyczny Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi.

Obszarem zainteresowań jest szeroko rozumiana chemia, ale najbardziej specjalizuje się fotofizyce, fotochemii oraz fizyce molekularnej, spektroskopii oraz mikroskopii fluorescencyjnej. Ponadto optyczne sensory molekularne oraz polimerowe, wytwarzanie i badanie molekularnie drukowanych polimerów jako selektywnie działających sensorów molekuł oraz mikroorganizmów i zastosowanie styrylopirydynowego sensora do badań lepkości w materiałach biologicznych.

Posiada bogaty dorobek naukowy z w/w obszarów zainteresowań.

PODZIEL SIĘ