Images-loading
Image

Rejestracja - check 1

Zobowiązuję się do pisemnego powiadamiania Dziekanatu Wydziału Chemii Stosowanej o każdorazowej zmianie danych adresowych. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nie poinformowania o zmianie danych adresowych, w tym adresu do korespondencji i/lub adresu e-mail, korespondencję wysyłaną na podany uprzednio adres uważa się za skutecznie doręczony.

PODZIEL SIĘ