Images-loading
Image

Rejestracja - check 2

Dane są zebrane na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 02.11.2006 r. (Dz. U. nr 224, poz. 1634) dla potrzeb Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wglądu w dane oraz prawo ich poprawiania. Dane podałem/podałam zgodnie ze stanem faktycznym.

PODZIEL SIĘ