Images-loading
Image

Prawo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi, jest niepubliczną uczelnią wyższą, działającą w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365
z późn. zm.), oraz Statut Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi.

Regulamin studiów określa organizację, formę, tryb, rodzaj i tok studiów oraz związane z nim prawa i obowiązki studenta.

Zarządzenia JM Rektora oraz Dziekana Wydziału Chemii Stosowanej są dokumentami normatywnymi precyzującymi przepisy wskazane w Regulaminie Studiów oraz Statucie WSZ ŁKO

PODZIEL SIĘ