Images-loading
Image

Prawo wewnętrzne

Regulamin Studiów

Regulamin Studiów

ZOBACZ WIĘCEJ

Statut Uczelni

Statut Uczelni powstaje na podstawie art. 59 znowelizowanej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. P...

ZOBACZ WIĘCEJ
Statut Uczelni

Zarządzenia JM Rektora

Działając na mocy art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz....

ZOBACZ WIĘCEJ
Zarządzenia JM Rektora
Zarządzenia Dziekana

Zarządzenia Dziekana

ZOBACZ WIĘCEJ