Images-loading
Image

Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia

Wyższa Szkoła Zawodowa ŁKO w Łodzi na rok akademicki 2015/2016 ma do zaoferowania, obok bogatej oferty studiów pierwszego stopnia licencjackich i inżynierskich, a także podyplomowych, kursy i szkolenia. Na dzień dzisiejszy mamy zaoferowania kurs techniki fryzjerskie do nauczania kolejnego przedmiotu w szkołach o profilu fryzjer.

Kurs dedykowany jest dla absolwentów studiów wyższych: pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich) oraz jednolitych studiów magisterskich. Kurs umożliwia zdobycie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowania do pracy w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu fryzjer. Absolwenci kończący ten kurs oprócz nabycia umiejętności teoretycznych, jak i praktycznych, to dodatkowo doje uprawnienia do nauczania przedmiotów teoretycznych i praktycznych w szkołach o profilu fryzjer. W trakcie kursu słuchacze zdobywają wszechstronną, rzetelną i usystematyzowaną wiedzę.

PODZIEL SIĘ