Images-loading
Image

O bibliotece

O bibliotece
Images

O Bibliotece

Biblioteka Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi powstała w styczniu 2005 roku. Początkowo mieściła się w wynajmowanym lokalu przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 59 w Łodzi , by w maju 2007 roku uzyskać samodzielne pomieszczenie we własnym budynku Uczelni przy ulicy Wólczańskiej 93. Przeprowadzka wpłynęła na poprawę jakości obsługi czytelników, a zbiorom, których liczba systematycznie wzrasta, zapewniło niezbędną powierzchnię magazynową.

Zbiory

Biblioteka WSZ ŁKO jest specjalistyczną biblioteką naukową. Gromadzi zbiory odpowiadające potrzebom naukowym i dydaktycznym Uczelni, głównie z zakresu chemii stosowanej (ogólnej, nieorganicznej, organicznej, leków, kosmetyków, farmakologii, farmakognozji, analiz chemicznych, fryzjerstwa, ochrony środowiska).

Udostępnianie zbiorów

Z biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani, pracownicy naukowo – dydaktyczni, studenci i słuchacze WSZ ŁKO, jak i innych uczelni. Biblioteka Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej udostępnia swoje zbiory, na miejscu w czytelni i na zewnątrz, przez 5 dni w tygodniu oraz w te soboty, gdy zajęcia mają studenci studiów niestacjonarnych. Korzystający z wypożyczalni mają prawo wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres jednego miesiąca. Istnieje możliwość przedłużenie okresu wypożyczenia korzystając również z drogi mailowej:  biblioteka.wszlko@vp.pl

Czytelnia

Czytelnia dysponuje pięcioma miejscami do pracy cichej z dostępem do Internetu także z sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Proponujemy bogaty księgozbiór podręczny, zbiór czasopism polskich i zagranicznych  oraz fachową pomoc w wyszukiwaniu informacji. W ramach wypożyczalni międzybibliotecznej zapewniamy możliwość ściągnięcia do biblioteki poszukiwanych pozycji z innych bibliotek uczelnianych. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Biblioteki Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi.

Godziny pracy

Biblioteka pracuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty zjazdowe od godz. 8.30 do 14.30.

Images
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wspaniała szkoła, wyrozumiali nauczyciele - polecam

Łukasz Józefiak