Images-loading
Image

O Uczelni

O Uczelni
Images

Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi powstała w 2004 roku na wniosek Zarządu Łódzkiej Korporacji Oświatowej. Uczelnia umożliwia podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych na poziomie akademickim.

W wyniku licznych reform sektora szkolnictwa i powołania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczelnia w 2012 otrzymała pozwolenie na działalność na czas nieokreślony oraz została wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych
i Związków Uczelni Niepublicznych pod numerem 313.

Uczelnia posiada własną, bogatą bazę dydaktyczną, liczną i doświadczoną kadrę naukową. Pozycja finansowa Uczelni jest stabilna, dzięki czemu studenci znajdują u nas możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań, a wykładowcy mają warunki do prowadzenia prac badawczych.

Kształcenie odbywa się pod kierunkiem nauczycieli akademickich o wysokiej pozycji naukowej oraz praktyków z dużym doświadczeniem. W procesie dydaktycznym poświęca się szczególną uwagę nie tylko przedmiotom kierunkowym i specjalistycznym, Ponadto WSZ ŁKO w Łodzi stwarza studentom możliwości uczestniczenia w życiu Uczelni, wspierając ich działalność naukową, kulturalną i samorządową.

MISJA

Misją Uczelni jest kształcenie studentów na wysokim akademickim poziomie praktycznym w zakresie chemii stosowanej zgodnie ze standardami kształcenia, Karty Bolońskiej oraz zgodnie z koncepcją Krajowych Ram Kwalifikacji wyznaczonych dla szkolnictwa wyższego. Swoją misję uczelnia realizuje poprzez współpracę z wyższymi uczelniami oraz krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i gospodarczymi.

W perspektywie misją WSZ ŁKO w Łodzi jest dalsze wzbogacanie oferty kształcenia. Uczelnia zmierza do poprawy jakości nauczania, polepszania wyposażenia, lepszego dostosowania profilu kształcenia do potrzeb rynkowych. Władze uczelni pragną stworzyć Uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni usatysfakcjonuje naszych klientów i pracowników.

STRATEGIA

Strategią Uczelni jest poszerzenie i wzbogacenie oferty dydaktycznej o nowe specjalności, opracowanie i wdrożenie nowych wytycznych w zakresie szkolnictwa wyższego wyznaczonych przez nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku oraz przepisów prawa wykonawczego. Uczelnia dąży do rozwinięcia praktyk studenckich ściśle związanych
ze środowiskiem gospodarczym okręgu łódzkiego, ale także innych części kraju.

Images
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wspaniała szkoła, wyrozumiali nauczyciele - polecam

Łukasz Józefiak